ponedjeljak, 9. travnja 2012.

Boj na Mišaru interpretacija

Boj na Mišaru je pjesma koja spada u ciklus ustaničkih narodnih pjesama ili pjesama o oslobođenju Srbije.
U pjesmi se indirektno kroz simboličko epsko-tipsko obraćanje gavrana Turkinji prenosi vest o skorom kraju vlasti Turaka zulumćara. Samim tim najzastupljenija stilska figura je personifikacija, dok se još pojavljuju učestalo ustaljeni epiteti, metafore, simploha, gradacija kao i poređenja. Ovo je jedna od najljepših narodnih epskih pjesama.

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi